Wybierz mieszkanie najeżdżając myszką na nie na poniższym rzucie.
Po najechaniu pojawi się okienko z informacjami takimi jak: oznaczenie i powierzchnia mieszkania.
Niedostępne mieszkania oznaczone są kolorami: ZAREZERWOWANE / SPRZEDANE. Wszystkie pozostałe są WOLNE.

Wybierz mieszkanie dotykając je na poniższym rzucie. Po dotknięciu otworzy się okienko z informacjami takimi jak: oznaczenie i powierzchnia mieszkania.
Niedostępne mieszkania oznaczone są kolorami: ZAREZERWOWANE / SPRZEDANE. Wszystkie pozostałe są WOLNE.